All Products

Nešto sa strane 1 tekst jer se mora optimizovati sadržaj

O proizvodu 1

proizvod 2

proizvod 3

AKUMULATORI - ČEKRK - ČIZME

Kvalitet proizvoda u skladu je sa EU standardima, a ključne grupe proizvoda su sertifikovane od strane vodećih međunarodnih akreditacionih institucija. Politike kvaliteta i zaštite životne sredine ugrađene su u osnove poslovne politike i imaju punu primenu kroz poštovanje standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Naša kompanija je lider u proizvodnji gumene obuće u regionu.

Cart
Your cart is currently empty.